SİTE KULLANIM ŞARTLARI


1.AÇIKLAMA


Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. LÜTFEN ŞAHIS ŞİRKETİ KATSİARYNA BALCIYA AİDRESSBARİSTANBUL.COM İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDA YAZILI KOŞULLARI OKUYUNUZ. AŞAĞIDAKİ KURALLARI KABUL ETMİYORSANIZ LĞTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYINIZ.

Dressbaristanbul.com siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Dressbaristanbul.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Dressbaristanbul.comu ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanışartlarını görmeniz açısından önemlidir.


2.TARAFLAR VE KAVRAMLAR


Anlaşma metninde;

-Site kullanıŞartları Anlaşması bundan böyle Anlaşma,

-Kozyatağı Kocayol Cd Hüseyin Çelik Sokak, No3, 34742, Kadıköyİstanbul, 6 kat, 11 ve 12 nolu ofis adresinde mukim, ŞahıŞirketi Katsiaryna Balcı bundan böyle kısaca “Şirket, 

-www.dressbaristanbul.com internet sitesi bundan böyle Site,

-Siteye üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye,

-Üye olunmasa dahi Siteye her ulaşan gerçek/tüzel kişiler Kullanıcı”,

-Şirket ve Üye işbu Anlaşmada Taraf” veya birlikte Taraflar” olarak anılabilirler.

İşbu anlaşmayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Sitede yayınlanan sair anlaşmaların tümüyle bağlıdır.


3.ANLAŞMANIN KONUSU


İşbu Anlaşmanin konusu Dressbaristanbulun sahip olduğu Site üzerinden kullanıcılara sağlanacak şartların ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

 

4.ÜYE'NİN/KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Dressbaristanbula ait Siteye Üye/ Kullanıcı olan/olmak isteyen herkesin kullanımına açık bir sitedir.

 

4.2. Üye/Kullanıcı, Sitenin kullanımında işbu Site KullanıŞartları Anlaşmasında yer alan tüşartlara ve Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul eder.

 

4.3. Üye/Kullanıcı, diğer üyelerin ve kullanıcıların Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğüstleneceğini kabul eder.

 

4.4. İşbu Anlaşma kapsamında Dressbaristanbul ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması Üyelerin/Kullanıcıların sorumluluğundadır. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Dressbaristanbul sorumlu tutulamaz.

 

4.5. Dressbaristanbul ya da Üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Dressbaristanbul tarafından saklanabilir, ancak Dressbaristanbul söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi gereği saklıdır. Üyelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan kaynaklanan diğer hakları ile ilgili detaylı bilgi Sitede Aydınlatma Metni” ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” altında Dressbaristanbul tarafından Üyelerin bilgisine sunulmuştur.

 

4.6. Üye, Siteye kayıt olurken, ürün kiralarken veya ürün satın alırken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Dressbaristanbulun bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.7. Sitede sunulan görsel, yazılı her türlü içerik Dressbaristanbulun fikri mülkiyetinde olup, Sitenin içeriğinde yer alan tüm yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü telif ve fikri mülkiyet hakkı saklıdır. Dressbaristanbula ait içerikler ticari ya da şahsi amaçlar ile Dressbaristanbulun yazılı izni olmaksızın ve kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Dressbaristanbulun yazılı izni olmaksızın, Sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. Sitenin sayfalarının tasarımında ve veri tabanında kullanılan yazılımın her hakkı Dressbaristanbula aittir ve Üye/Kullanıcı tarafından kopyalanması veya kullanılması yasaktır.

 

4.8. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından [email protected] e-posta adresine e-posta göndermek sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcınıÜye olarak Siteyi kullanma yetkisi iptal edilecektir. Üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak e-bülten üyeliğinden her zaman ayrılabilir.

 

5.DRESSBARISTANBUL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi Üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 

-Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel toplum ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

 

-Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

 

-Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adışifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcılarıözel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüÜYE'ye aittir.

 

-Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımlarıçalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

 

-Üyenin, Sitenin satış sisteminin veya Sitenin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Dressbaristanbulya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Sitenin kötüye kullanılmasının Dressbaristanbul tarafından tespit edilmesi durumunda;

 

-Üyenin, Siteyi kullanımında, ürün kiralarken veya satın alırken veya Sitedeki diğer hizmetleri kullanırken, Anlaşmada yer alan şartlara ve Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

 

5.2. Dressbaristanbul, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata, işbu Sözleşmede belirtilen şartlara ve Sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politikaya uygun hareket etmekle, mevzuat gereği saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

 

5.3. Üye, Site aracılığıyla alınan ürün (satın alma veya kiralama) karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır.

 

5.4. Dressbaristanbul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşmenin sona ermesi halinde bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

 

6.ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 

Siteyi kullandığınızda kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmadığınız andan itibaren işbu anlaşmada belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu anlaşma yürürlüğe girmiş sayılır.

 

7.ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ

 

İşbu anlaşma şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelse dahi anlaşmanın geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8.TEBLİGAT VE TARAFLARA YÖNELİK BİLDİRİMLER

 

İşbu Anlaşma ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirketin bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar anlaşmaları imzalarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak Şirkete bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

9.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu anlaşmanın uygulanması ve yorumlanması sırasında doğan hukuki ilişkilerde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu anlaşmadan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.