MESAFELİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 

 

1. TARAFLAR

1.1. KİRAYA VEREN:

 

Adı - Soyadı : KATSİARYNA BALCI

AdresiKOZYATAĞI KOCAYOL CD HÜSEYİN ÇELİK SOKAK, NO3, 34742, KADIKÖYİSTANBUL, 6 KAT, 11 VE 12 NOLU OFİS

Telefon: +90 530 1710976

E-mail: [email protected]


1.2. KİRALAYAN:

Adı – soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

2. KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, KİRALAYAN’nın KİRAYA VEREN’e ait www.dressbaristanbul.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve kiralama ücreti belirtilen ürünün kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

KİRALAYAN, KİRAYA VEREN’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, kiralamaya konu olan malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları, kiralanma süresi, ve masrafları vs. kiralamaya konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve ‘‘cayma hakkının’’ kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılabileceği, itiraz ve şikayetlerini iletebilecekleri resmi makamlar vb. konularda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde KİRAYA VEREN tarafından bilgilendirildiğini ,bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ederek mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerine göre kabul ve beyan eder.

www.dressbaristanbul.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve müşteri tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

EĞER BU SÖZLEŞMENİN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİN KABUL ETMİYORSANIZ
“İMZALAMAYIN” ANCAK BU DURUMDA ÜRÜNLERİ KİRALAMANIZA İZİN VERİLMEYECEKTİR.

 

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

 

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, teslim alacak kişi, teslimat adresi, marka/modeli, kira bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. FATURA KESİLECEK KİŞİ İLE SÖZLEŞMEYİ YAPACAK KİŞİ AYNI KİŞİ OLMAK ZORUNDADIR. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak tüm zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu KİRALAYAN peşinen kabul eder.

KİRAYA VEREN gerekli gördüğü durumlarda, KİRALAYAN’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, çelişkili ya da eksik olduğunda siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

 

4. SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen ya da öngörülmesi mümkün olmayan, tarafların irade ve kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan herhangi birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, yangın, savaş, terör, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep eğer şahsın birinde gerçekleşirse o taraf, diğer tarafa durumu ilk fırsatta ve yazılı olarak bildirecektir.

 

5. KİRAYA VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. KİRAYA VEREN, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz ve belirlenen sürede yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.dressbaristanbul.com’dan alışveriş yapamaz. KİRAYA VEREN, KİRALAYAN’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak MÜŞTERİ’nin yaşını kasten ya da sehven yanlış yazmasından dolayı KİRAYA VEREN’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıkları ile değişkenliklerinden KİRAYA VEREN sorumlu değildir. KİRAYA VEREN, internet sitesindeki sistemden, dizaynından veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek dışarıdan müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak KİRALAYAN, KİRAYA VEREN’den hak iddiasında bulunamaz.

5.4. www.dressbaristanbul.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard, vs. ) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yeterli limit ile yapıldığı andır.

5.5. KİRAYA VEREN, ürünü, hasarsız, kullanıma hazır ve temiz olarak KİRALAYAN’a teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.6. KİRAYA VEREN, ürünü kutu içinde ve gamboçla teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.7. KİRAYA VEREN, ürünü KİRALAYAN tarafından seçtiği etkinlik tarihinin en geç bir gün önceden teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6. KİRALAYAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. KİRALAYAN, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında sözleşmeye uygun olarak eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. KİRALAYAN, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen tarih ve ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. KİRALAYAN, www.dressbaristanbul.com internet sitesinden KİRAYA VEREN’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, ödeme sekli, kiralamaya konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama fiyatı, teslimat koşulları ve masrafları vs. kiralamaya konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının’’ kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak KİRALAYAN, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.dressbaristanbul.com sipariş/ödeme/kullanım şartları ile bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve taahhüt eder.

6.5. KİRALAYAN ödeme yaptıktan sonra kiralamadan 24 saat içinde vazgeçtiği takdirde, ödenen ücret kendisine iade edilir. 

6.6.KİRALAYAN, 24 saat geçtikten sonra kiralamadan vazgeçmesi durumunda para iadesi talep etme hakkına sahip değildir. KİRALAYAN, ödediği tutarı 6 ay içinde başka bir ürün kiralama hakkını kullanmak suretiyle kullanabilecektir. Bu durumda süresi içinde kullanılmayan kiralama işleminin bedeli sonradan hiçbir şekilde talep edilemeyecektir.

6.7. KİRALAYAN, teslim aldığı ürünün kullanım amacını ve tahsisini değiştiremez, KİRAYA VEREN’in izni olmaksızın 3.kişilere kiralayamaz, devredemez, ödünç veremez ve kullandıramaz. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde KİRALAYAN, KİRAYA VEREN’e kiralanan elbise tutarı kadar cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.8. KİRALAYAN, ürünün kendisine teslimi ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını, özenle kullanarak teslim aldığı şekilde teslim edeceğini taahhüt eder.

 

7. KİRALAMA SÜRESİ VE ÜRÜNÜN İADESİ

7.1. KİRALAYAN, işbu sözleşme ile online sipariş verdiği ÜRÜNÜ sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu TALEP EDİLEN TESLİM TARİHTEN İTİBAREN 3 GÜN ELİNDE TUTMA HAKKINA SAHİPTİR. KİRALAYAN, teslim alınan tarihten sonraki en geç üçüncü günün sonunda belirtilen kargo şirketlerinde birine Ürünün KİRAYA VEREN’e iletilmesi için teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu süreye kargoda geçen zaman dahil değildir.
7.2. KİRALAYAN, 3 günden fazla Ürünü tutmak istediği takdirde, siparişi vermeden önce e
kstra ücret ile ek gün talebi etme hakkına sahiptir. KİRALAYAN, Ürünü teslim aldıktan sonra kiralama süresi uzatmaya karar vermesi durumunda KİRAYA VEREN ile iletişime geçmeli. Kiraladığı Ürün müsait olması durumunda KİRALAYANın talebi ekstra ücret ile kabul edilir.

7.3 KİRALAYAN, Ürünü aldığı ambalaj ve yan edimleriyle iade edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

7.4 Kargo Ücretleri KİRALAYAN tarafından karşılanacaktır. Şirketimizin anlaşmalı olduğu kargo firması ile gönderim ve iade yapılmaktadır. Çalışılan Kargo Şirketinin Anlaşmalı olduğu cari hesap kodlarıyla mutlaka geri gönderim yapılmalıdır.

7.5 Merkez ilçelere ertesi gün, çevre ilçelere ve köylere 2 ya da 3 gün içinde teslimatı yapılır. Talep Edilen Tarihinden en geç 1 gün önceden Ürün KİRALAYAN’a teslim edilmelidir.

 

8. SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ


8.1. Sevkiyat: 

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler KİRAYA VEREN’in anlaşmalı olduğu kargo Şirketine teslim tarihi ve sırasına göre kargoya verilir.

8.2. Teslimat: 

Ürün/ürünler KİRAYA VERENin anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile KİRALAYANın belirtmiş olduğu adresine sipariş formunda belirtilen tarihte teslim edilecektir

8.3. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı/yapamadığı bölgelere ve köylere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

8.4. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi mücbir sebeplerin olduğu durumlarda belirtilen gün süresinde gecikmeler olabilir. Bu gecikmelerden dolayı KİRALAYAN, KİRAYA VEREN’e karşı herhangi bir hak iddia edemez. Ürün, KİRALAYAN’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, adresin sehven yanlış verilmesinden, bilgilerindeki yanlışlık ve/veya KİRALAYAN’ın adreste olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden KİRAYA VEREN sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine [email protected] yer alan e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir. 

8.5. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş ya da ezilmiş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisi ile tutanak altına alınmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin ziyan olmadığı görüşünde ise, KİRALAYAN’ın, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirmek ve bu durumun bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır. Paket KİRALAYAN tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilir. Paket kabul edilmemiş ve tutanak altına alınmışsa, durum, tutanağın KİRALAYAN’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa sürede ve derhal KİRAYA VEREN’in Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Tutanak altına alınmayan ya da kargo şirketinden teslim alında çekince konulmayan durumları KİRALAYAN daha sonra ileri süremez. 

 

9. KULLANIM KOŞULLARI VE TADİLAT


9.1. KİRALAYAN, Ürünü hasarsız ve kullanıma hazır olarak teslim aldığını ve teslimden itibaren Üründe meydana gelen her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul eder. 

9.2. KİRALAYANKENDİ YA DA BAŞKASININ ÖLÇÜLERİNE UYGUN HALE GETİRMEK AMACIYLA ÜRÜNDE HERHANGİ BİR TADİLAT (SÖKÜMBEDEN DARALMASI, DİKİM VS.) YAPILAMAZ. Aksi halde, KİRAYA VERENin tarafından belirlenecek Ürün bedeli KİRALAYAN’dan tahsil edilir. Alınacak bedel ürünün piyasa perakende satış fiyatıdır. 

9.3. KİRALAYAN, KİRAYA VEREN tarafından teslim edilen Üründen niteliği benzer olsa bile farklı bir Ürün iade edemez.

9.4. Belirlenen tarihe kadar Ürünün kargoya iade edilmemesi veya Üründe tamir kabul etmeyecek hasar olması durumunda veya iade edilen Ürünün, teslim edilen Üründen farklı olduğunun anlaşılması halinde KİRAYA VEREN, Ürünün kendisi tarafından belirlenecek pisaya uygun bedelini KİRALAYAN’dan tahsil etmeye yetkilidir. Alınacak bedel ürünün perakende satış fiyatıdır. 

9.5. KİRALAYANkiraladığı üründe tamir edilebilecek şekilde oluşan hasarlarda aşağıda belirtilen bedeli ödemek zorunludur: 

-Kopmuş fermuar için 650 TL; 

-Kumaşta her yırtılma, kaybolma, delik ya da sigara yanığı gibi deformeler için 550 TL;

Ürünün, temizliği çok zor olabilecek şekilde kirletilmesi (yağ, reçine, şarap, mazot, pas, vs) durumlarda 500 TL, KİRAYA VEREN’in ilk bildirimi üzerine derhal ve nakden ödemeyi KİRALAYAN beyan ve taahhüt eder. 

Bu madde işbu Genel Kiralama Şartlarının diğer her maddesi gibi her kiralama ile birlikte baştan kabul edilmiş sayılır.

 

10. DEVİR YASAĞI

 

Devir Yasağı: KİRALAYAN, KİRAYA VERENin yazılı izni olmaksızın, işbu Genel Kiralama Şartları’ndan kaynaklanan kullanım haklarını kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ve/veya kişilere devredemez, kiralayamaz, ödünç veremez.

 

11. CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜRÜ


KİRALAYAN’nin istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları temelinde kiralanan mallar için cayma hakkı yoktur. 

KİRALAYAN ödeme yaptıktan sonra kiralamadan 24 saat içinde vazgeçtiği takdirde, ödenen ücret kendisine iade edilir. Cayma durumu öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Bu görüşmeden sonra siparişin iptali KİRAYA VEREN tarafından Kabul edilmesi halinde işbu sözleşmede belirtilen koşulları uygun bir iade talebi olması halinde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de KİRALAYAN’nın ödeme yaptığı kredi kartına/hesabına yapılır. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın iade prosedürüyle ilgili olup bankanın tasarrufundadır. Alışveriş taksitli olarak kredi kartı ile yapılmışsa, iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır. KİRALAYAN ürünü kaç taksit ile kiralamışsa, Banka KİRALAYAN’a geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır.

KİRALAYAN, 24 saat geçtikten sonra kiralamadan vazgeçmesi durumunda, para iadesi talep etme hakkına sahip olmadığını, ödediği tutarı 6 ay içinde www.dressbaristanbul.com’dan  başka bir ürün kiralamada kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

12. GİZLİK


KİRALAYAN tarafından işbu sözleşme kapsamında verilen ad, soyad, adres gibi bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile KİRAYA VERENe bildirdiği banka bilgileri KİRAYA VEREN tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

KİRAYA VEREN bu bilgileri sadece idari ya da hukuksal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti ve resmiyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde KİRAYA VEREN kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama paylaşabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden kalıcı olarak otomatik olarak silinir.

KİRALAYANa ait telefon, e-posta adresi, posta adresi gibi iletişim bilgileri yalnızca KİRAYA VEREN tarafından standart ürün teslimatı ile bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde promosyon bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, kampanya bilgileri, reklam bilgileri KİRALAYANa onayı alınmak suretiyle gönderilebilir.

 

13. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen değere kadar İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbuldaki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve site trafiğini analiz etmek için çerezler kullanmaktadır. Çerezleri kabul ederek web sitemizi en iyi şekilde kullanmayı kabul edersiniz.