KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ

 

1.AÇIKLAMALAR 

Bu sözleşme, siz “ÜYE” ile www.dressbaristanbul.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren Katsiaryna Balcı arasında, elektronik mecrada imza yerine kabul edilecek şekilde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sözleşme metninde;

 

 

Siteyi ziyaret ederek veya Üye olarak işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, sözleşmede yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsışartsız kabul ettiğinizi, Sitede belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

ŞİRKET, işbu Sitede yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan, dilediği zaman ve istediğşekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Sitede yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. 

İşbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Sitede yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

 

2.KAVARAMLAR

 

İşbu sözleşmede ifade edilen kelime ve kavramlar şşekildedir;

 

“İçerik: Sitede yer alan erişilebilir metin, resim, dosya, logo, simge, grafik gibi görsel, yazınsal ve işitsel tüm nesneleri ifade eder.

Arayüz: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini ifade eder. ŞİRKET Arayüzü 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır. 

Veri tabanı”: Sitedeki birbiriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu güncellenebilen ve yönetilebilen sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur. ŞİRKET Veri tabanı 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmaktadır.

Site:  www.dressbaristanbul.com isimli internet sitesi ve bu siteye ait içerik, arayüz ve veri tabanının bütünü.

Kredi Kartı Sözleşmesi: Üyenin onayıyla elektronik ortamda yürürlüğe giren ve Sözleşmenin şart ve kurallarını oluşturan işbu sözleşme.

“Üye: Siteye üye olan ve dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı. Sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı’nıüyelik formunu doldurmasıyla ve ŞİRKETin onaylanması ile Kullanıcılar üyeliğe hak kazanır. ŞİRKET üyelik başvurusunu sebep göstermeksizin reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

“İlan SahibiŞİRKETin hizmeti olan İlan Paketi satın alan Üye.

Kullanıcı”: Siteye erişen her gerçek/tüzel kişi.

Profil: Üyenin Site içerisinde yer alan kendisine özel sayfası.

 

3.SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 

ŞİRKET, www.dressbaristanbul.com üzerinden Üye konumunda bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından ilan verme, ürün satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Üye/Kullanıcıların söz konusu ilan ve satışlara sorunsuz şekilde erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu sözleşmenin konusu ödemelerini kredi kartı ile yapmak isteyen Üyelerin hak ve yükümlülüklerin tespitidir. İş bu sözleşmenin kapsamı ise, Sitede yer alan hizmetlerin kredi kartı ile satın alınmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir.

 

4.TARAFLARIN HAK VE ÖDEVLERİ

 

4.1.Üye/Kullanıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve

eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. 

 

4.2.Üye/Kullanıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar

kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Üye/Kullanıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Üye/Kullanıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka'nın inisiyatifindedir. Bu düzenlemeler sebebiyle ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

 

4.3.Vadeli satışların sadece Banka'ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Üye/Kullanıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka'dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Üye/Kullanıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka'nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.

 

4.4.Üye/Kullanıcı yapacağı kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini ŞİRKET

kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Üye/Kullanıcı kredi kartı bilgileri ile ilgili hata yaptığında ŞİRKETin bilgilerin sunucuda saklanmamasından ötürü sorumlu tutamaz. 

 

4.5.ŞİRKET Üye/Kullanıcılarına ait kredi kartı bilgileri kişisel veri sayılmaktadır. Söz konusu veriler siber saldırı vb. işbu Sitenin önceden öngöremeyeceği durumlarda korunamazsa ŞİRKET bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

 

4.6.ŞİRKET, herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D

Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı işbu Sitenin sisteminde başlıca büyük bankalar kapsamında kullanıma hazır haldedir. ŞİRKET in tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. ŞİRKET Ödemeye dair şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. ŞİRKETin 3D Secure Pos sistemi kullanılmadığı durumda yahut kullanımında çıkabilecek problemler sebebiyle hukuki veya cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.7.İşbu sözleşmeyi imzalayan Üye/Kullanıcı sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat kendisi sorumludur. Ödeme işlemi sırasında hukuka aykırı kredi kartı kullanımından oluşabilecek her türlü dolandırıcılık faaliyetinden Üye/Kullanıcı sorumludur. ŞİRKETin her zaman Kredi Kartı Sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. İşbu yetkisi sebebiyle tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz. 

 

5.DİĞER HÜKÜMLER

 

İşbu sözleşme kapsamında Üyenin elektronik ortamda onay vererek kabulünü beyan ve taahhüt ettiği diğer hükümler aşağıda sıralanmıştır:

 

5.1.Fikir ve Sanat Eserleri Hakları

 

İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup hukuki koruma altındadır. Sitenin fikri mülkiyet hakları saklı olup işbu Sitenin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye/Kullanıcı veya üçüncü kişilere herhangi bir hak vermez.

 

Sitede yer alan bilgilerin veya sitenin bir parçasının/bütününüçoğaltılması, yayımlanması, kopyalanması ve/veya aktarılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan kişiler sorumludur ŞİRKETin bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

 

ŞİRKETin, www.dressbaristanbul.com internet sitesi üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. ŞİRKET, gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

 

5.2.Gizlilik İlkesi

 

Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik İlkesi işbu Sitede yer alan Gizlilik İlkesi Anlaşması’nın içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için ilgili anlaşmayı okuyunuz.

 

5.3.Sözleşme İçeriğinde Yapılacak Değişiklikler


ŞİRKET tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. Sözleşme içeriğindeki değişiklikler, Siteden ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu sözleşme Üye ve Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

5.4.Sözleşmenin Bütünlüğü 

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

5.5. Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

 

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler ŞİRKETin bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar sözleşmeleri imzalarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak ŞİRKETe bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

5.6.Mücbir Sebep

 

Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu sözleşmenin borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve ŞİRKETin bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

 

6.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması sırasında doğan hukuki ilişkilerde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Web sitemiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve site trafiğini analiz etmek için çerezler kullanmaktadır. Çerezleri kabul ederek web sitemizi en iyi şekilde kullanmayı kabul edersiniz.